66-08-11-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และ ว10/2564(เกณฑ์ PA)

66-08-11-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาทักษะตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และ ว10/2564(เกณฑ์ PA)

Attachments:
Download this file (66-1817.pdf)อบรมเกณฑ์ วPA[ ]929 kB


  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Load More
.
ประกาศวิทยาลัยฯ บันทึก คำสั่ง

 

งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่บุคลากรภายในวิทยาลัย

 

.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

Load More
.
รายงานทดลองของสถานศึกษา

 

.
เวรรักษาการณ์

 

.

 

จดหมายข่าว

 

ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

 

67-04-10-ร่วมประชุมร่วมประชุมโครงการอารยเกษตร วิถีวังเจ้า วิถีพอเพียง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

  วันที่ 10 เมษายน 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วย นางสาวชลธิชา วณิชศิริ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมโครงการอารยเกษตร วิถีวังเจ้า วิถีพอเพียง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกาชาดสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดกิจกรรม "ค่ำคืนแห่ง..ราตรีศรีวังเจ้า" ครั้งที่ 1/2567 ณ...
Read more

67-04-10-ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2567

  วันที่ 10 เมษายน 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก Gallery/67/67-04-10-01/  
Read more

67-04-05-ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 5 เมษายน 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วย นางสาวชลธิชา วณิชศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนางสาวหฤทัย ศิระวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Gallery/67/67-04-05/  
Read more

67-04-05-08-โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) บริการซ่อม 2) บริการสร้าง 3) บริการพัฒนา โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work - Integrated Learning: WIL) และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการ “ลดรายจ่าย...
Read more

67-04-04-ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง

  วันที่ 4 เมษายน 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก Gallery/67/67-04-04/  
Read more

67-04-02-ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม ว่่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก Gallery/67/67-04-02-01/  
Read more
Load More
แนะนำวิทยาลัย
สถิติผู้เยี่ยมชม

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today52
Yesterday398
This week1600
This month7014
Total196453

Visitor Info

  • IP: 3.227.240.72
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-04-19
วีดีโอและการนำเสนอ

ประชุมผู้ปกครอง 1/64

ข้อมูลและการเผยแพร่เอกสาร
ตารางสอน/ตารางเรียน

 

ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ต่างๆ 


.
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ การเรียนการสอน


.
งานประกันคุณภาพและมาตฐานการศึกษา


.
บทเรียนออนไลน์ E-learning
ข้อมูลติดต่อ

 

แผนที่พิกัดของวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63180 โทรศัพท์ 055-896567-8

Free Joomla templates by L.THEME