ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่

สถานประกอบการ

ที่ตั้งสถานประกอบการ /  ประเภทธุรกิจ

สาขาวิชา

1

พฤกษาแก้วการ์เดนท์มารท์

เลขที่ 39  หมู่ 11 บ้านมะเกลือ อ. เมือง จ. นครสวรรค์ประเภทธุรกิจ   รับจัดภูมิทัศน์ / จำหน่ายไม้ประดับ

พืชศาสตร์

2

แลนสเคปคอนสตรัคชั่น

หมู่ 4 ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก

ประเภทธุรกิจรับจัดภูมิทัศน์ / จำหน่ายไม้ประดับ

เทคโนโลยีภูมิทัศน์/พืชศาสตร์

3

บริษัท สวนละออ  จำกัด

เลขที่ 19 หมู่ 4 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ    ธุรกิจเกษตรพืชไร่ / พืชสวน

พืชศาสตร์

4

สวนองุ่น Tak Fram Village

เลขที่ 40/2 หมู่ 2 ต. หนองบัวเหนือ อ. เมือง จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจพืชสวน

พืชศาสตร์

5

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก

อ. วังเจ้า เมือง จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

ประเภทธุรกิจ  ส่งเสริมการเกษตร

พืชศาสตร์

6

ฟองการเกษตร

อ. วังเจ้า จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

พืชศาสตร์

7

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

เลขที่ 65 หมู่ 6 ต. แม่ท้อ อ. เมือง จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ   ส่งเสริมการเกษตร

พืชศาสตร์

8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสริมกสิกิจ

ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

สัตวศาสตร์

9

ฟาร์มบ่อปลาพิทักษ์

123/1 หมู่ 2 ต. ไม้งาม อ.เมือง จ. ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000 โทร. 081-4746321

สัตวศาสตร์

10

กรเกียรติฟาร์ม

342 ม. 2 ต. วังทอง อ. คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

โทร. 086-9301222 ,055-870180

สัตวศาสตร์

11

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

79 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก โทร.055-890712

สัตวศาสตร์

12

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

หมู่ 6 ถ. พหลโยธิน ต. ไม้งาม อ. เมือง จ. ตาก

โทร. 055 -511020

สัตวศาสตร์

13

ฟาร์ม S&P

5 หมู่ 6 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000

สัตวศาสตร์

14

ด่านกักกันสัตว์ตาก

109 หมู่ 6 ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ   ส่งเสริมการเกษตร

สัตวศาสตร์

15

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

เลขที่ 79 ม. 7 ต. ไม้งาน อ. เมือง จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ   ส่งเสริมการเกษตร

สัตวศาสตร์

16

แม่โจ้ปศุสัตว์ฟาร์ม

เลขที่ 191/1 ม. 14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ประเภทธุรกิจ   ฟาร์มสัตว์ / ดูแลรักษาสัตว์

สัตวศาสตร์

17

ชัยสุภาฟาร์ม

อ. สามเงา จ. ตาก ประเภทธุรกิจ   ฟาร์มสุกร / ดูแลรักษาสัตว์

สัตวศาสตร์

18

ฟาร์มไก่คุณสวาท  ทิน้อย

เลขที่ 337 ม. 3 อ. แม่สอด จ. ตาก ประเภทธุรกิจ ฟาร์มไก่เนื้อ

สัตวศาสตร์

19

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/10 ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ ประกันภัย

การบัญชี

20

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/11 - 12 ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ ประกันภัย

การบัญชี

21

องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง

139 ม. 4 ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การบัญชี

22

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์

เลขที่ 92 หมู่ 2 ต. ประดาง อ. วังเจ้า จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ   จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง / วัสดุงานสวน

การบัญชี

23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

127 หมู่1ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

โทร. 055-576417

การบัญชี

24

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์

ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

การบัญชี

25

ธนาคารออมสิน สาขาตาก

319 ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก

การบัญชี

26

ธนาคารออมสิน ท่าสองยาง

127/2 หมู่ 2 ต.แม่ต้าน อ. ท่าสองยาง จ.ตาก

การบัญชี

27

อู่จรัลการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

การบัญชี

28

บริษัท ต้นน่านทรานเทค จำกัด

ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000

การบัญชี

29

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากเมืองทอง

5/4 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก

การบัญชี

30

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชียงใหม่

122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

อุตสาหกรรมเกษตร

31

บริษัทบิ๊กชี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สาขาตาก

เลขที่ 11/3 ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ. ตาก

ประเภทธุรกิจ   ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ห้างสรรพสินค้า

อุตสาหกรรมเกษตร

32

บมจ. สยามแม็คโคร สาขาแม่สอด

98/1 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ. ตาก 63110

โทร. 088-5476168

อุตสาหกรรมเกษตร

Free Joomla templates by L.THEME