ข้อมูลครุภัณฑ์

บัญชีรายการทรัพย์สินที่นำมาตีราคา

มูลค่าคงเหลือสุทธิ ณ  วันที่  30  กันยายน  2559

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

ครุภัณฑ์ (นับเฉพาะ  1  ต.ค. 2539 - 30  ก.ย. 2559)

ที่

รายการ

วันที่รับเข้า

1

ชุดวิชาช่างยนต์

3 ธ.ค. 39

2

เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง

30 ก.ค. 40

3

ชุดดนตรีสากล

1 ส.ค. 40

4

เก้าอี้ฟังคำบรรยายโพลี่ (สีฟ้า)

1 ส.ค. 40

5

ไถบุกเบิก ผาน 4

15 ส.ค. 40

6

บุ้งกี๋ตักดิน ติดหน้ารถแทรกเตอร์

15 ส.ค. 40

7

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิทัศน์

26 ส.ค. 40

8

เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์แบบสี

31 ส.ค. 40

9

ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงลูกปลา

11 ก.ย. 40

10

ตู้แช่ ขนาด 45 คิวบิกฟุต

12 ก.ย. 40

11

เก้าอี้ฟังคำบรรยายโพลี่ (สีฟ้า)

30 ก.ย. 40

12

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

1 ต.ค. 40

13

ชุดอนุบาลสุกร

6 ต.ค. 40

14

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

7 พ.ย. 40

15

รถแทรกเตอร์คูโบต้า 45 แรงม้า

3 ก.พ. 41

16

รถขุดตีนตะขาบโคมัตสุ

3 ก.พ. 41

17

ไมโครคอมพิวเตอร์

25 ก.ย. 41

18

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

2 ธ.ค. 41

19

ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลคำ

20 ส.ค. 42

20

ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป

15 ก.ย. 42

21

เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp ความเร็ว 20 แผ่น/นาที

7 ต.ค. 42

22

เครื่องยนต์นิสสัน ดีเซลหัวฉีด รุ่น TD-25

19 พ.ย. 42

23

ชุดแปรรูปอุตสาหกรรมสัตว์

10 ก.ค. 43

24

ชุดชลประทานเคลื่อนที่

27 เม.ย. 44

25

ห้องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

11 ต.ค. 44

26

ไมโครคอมพิวเตอร์ Celeron 900 MHz.

26 ต.ค. 44

27

เครื่องพิมพ์แบบ 300 ตัวอักษร/วินาที

26 ต.ค. 44

28

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ฮอนด้า

28 ธ.ค. 44

29

ระบบโทรศัพท์ภายใน 16-24 เลขหมาย

17 พ.ค. 45

30

เครื่องวิดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป

21 มิ.ย. 45

31

โทรทัศน์สี ยี่ห้อซัมซุง ขนาด 29"

21 มิ.ย. 45

32

นาฬิกาบอกเวลาอัตโนมัติ+เสียงสัญญาณ

5 ก.ค. 45

33

เครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า E.T.-8

22 ก.ค. 45

34

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง มากิต้า

18 ส.ค. 45

35

ไมโครคอมพิวเตอร์ Laser 486

9 ก.ย. 45

36

เครื่องยนต์ดีเซลใช้แล้ว ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น 2L

15 ก.ย. 45

37

เครื่องวิดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป

4 ต.ค. 45

38

ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป

4 ต.ค. 45

39

ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลคำ

4 ต.ค. 45

40

ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

5 ส.ค. 46

41

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อฟรีสซ์ ขนาด 25,000 บีทียู.

4 ส.ค. 46

42

ไมโครคอมพิวเตอร์ Celeron 2.2 GHz. + จอ 17"

19 ส.ค. 46

43

ไมโครคอมพิวเตอร์ Celeron 2.2 GHz. + จอ 17"

19 ส.ค. 46

44

เครื่องพิมพ์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 300 อักษร/วินาที

19 ส.ค. 46

45

เครื่องคอมพิวเตอร์ Celeron 1.7 GHz.+เครื่องพิมพ์

19 ส.ค. 46

46

เครื่องนวดแป้ง/ตีไข่ ยี่ห้อ KITCHEN AID K5SS

1 ก.ย. 46

47

ไมโครคอมพิวเตอร์พกพา ACER P4 2.4 GHz.

10 ก.ย. 46

48

เครื่องถ่ายเอกสาร (ใช้แล้ว) ยี่ห้อ RICOH FT-5580

1 ต.ค. 46

49

เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ RISO RN-2030

7 ต.ค. 46

50

กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON A-60

7 ต.ค. 46

51

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ฮอนด้า-UT3IRTI

1 ธ.ค. 46

52

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ฮอนด้า GX 160

1 ธ.ค. 46

53

เตาอบอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์

29 ธ.ค. 46

54

รถสามล้อ (สกายแลป) ทะเบียน ย-0155 ตาก

6 ม.ค. 47

55

เครื่องเกี่ยววางราย ยี่ห้อสยามคูโบต้า AR-120

19 มี.ค. 47

56

เครื่องนวดข้าว ยี่ห้อเกษตรพัฒนา รุ่น KPN 4

19 มี.ค. 47

57

เครื่องสีข้าว ยี่ห้อทองทวี รุ่น TW-1000

24 พ.ค. 47

58

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ XEROX  Phaser-3120

28 ก.ค. 47

59

โทรทัศน์สีจอแบน 29" ยี่ห้อ ซัมซุง CS-29K3MC

27 ส.ค. 47

60

เครื่องวิดีโอเทป PANASONIC รุ่น SJ30AM

27 ส.ค. 47

61

เครื่องปั่น/บด/สับอาหาร ยี่ห้อ มูลิเน็กซ์ รุ่น 645

1 ก.ย. 47

62

โทรทัศน์สีจอแบน 25" ยี่ห้อ โซนี่ KV-XP25P52

1 ก.ย. 47

63

เครื่องฉายภาพ ยี่ห้อ Ben-Q รุ่น PB-7200

22 พ.ย. 47

64

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบกราฟ Honeywell DF-133

28 ม.ค. 48

65

เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-123E

14 ก.ค. 48

66

เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม 1.5 Hp. ยี่ห้อ TASCO

14 ก.ค. 48

67

เครื่องโทรสาร Lexmark รุ่น X-4270 (2 ชุด)

14 ก.ค. 48

68

กล้องวิดีโอแบบดิจิตอล ยี่ห้อซัมซุง VP-D4551

18 ก.ค. 48

69

รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ตอน 4 ประตู ยี่ห้อ มาสด้า

28 ก.ค. 48

70

จอบหมุน (Rotary) ขนาด 190 ซม.

31 ส.ค. 48

71

เครื่องจัดเก็บเอกสารฯ  Canon  DR-2080 C

29 ก.ย. 48

72

ชั้นวางหนังสือห้องสมุด 2 ด้าน (5 ชุด)

3 ต.ค. 48

73

แท้งค์น้ำเหล็ก (2 ใบ)

20 ม.ค. 48

74

เครื่องปรับอากาศตั้งพื้นโยชิเดนกิ 12,500 BTU. (5 เครื่อง)

24 ก.พ. 49

75

เครื่องปรับอากาศตั้งพื้นโยชิเดนกิ 26,000 BTU. (3 เครื่อง)

12 เม.ย. 49

76

เครื่องบรรจุถุงนมอัตโนมัติ

19 ก.ค. 50

77

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

24 มี.ค. 51

78

คอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า

20 มี.ค. 52

79

โทรทัศน์สีจอแบน 29" ยี่ห้อ ซัมซุง CS-29Z45ML (2 เครื่อง)

19 ธ.ค. 51

80

เครื่องทำลายเอกสาร

1 ก.ค. 52

81

โต๊ะปิงปอง

14 ก.ค. 52

82

ชุดปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์

29 ก.ค. 52

83

โทรทัศน์สีจอแบน 29" ยี่ห้อ ซัมซุง CS-29Z45ML

15 ก.พ. 53

84

เซมิ-เฮอเมติกคอมเพรสเซอร์ "Bitzer"

9 เม.ย. 53

85

LCD ทีวี 32" ยี่ห้อ ซัมซุง C350D1

11 ต.ค. 53

86

Plasma ทีวี 50" ยี่ห้อ ซัมซุง C430A1 (3 เครื่อง)

11 ต.ค. 53

87

LCD ทีวี 32" ยี่ห้อ ซัมซุง C350D1

15 ต.ค. 53

88

Plasma ทีวี 50" ยี่ห้อ ซัมซุง C430A1 (3 เครื่อง)

15 ต.ค. 53

89

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ มิตซูชิต้า รุ่น MSI126 (2 เครื่อง)

21 ต.ค. 53

90

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน  ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง

23 ม.ค. 55

91

เครื่องเตรียมอาหาร MP1

26 ม.ค. 55

92

ตู้อบแห้ง

19 มี.ค. 55

93

ตู้แช่เย็น

19 มี.ค. 55

94

กล้องจุลทรรศน์

19 มี.ค. 55

95

เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์

19 มี.ค. 55

96

เครื่องปั่นไอศกรีม

19 มี.ค. 55

97

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติถังเดี่ยว ความจุ 10 กก. รุ่น WM TL 12 KG LG W

19 มี.ค. 55

98

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 39,360 บีทียู 10 เครื่อง

25 ก.ค. 55

99

รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า - Hiace

1 ต.ค. 55

100

รถกระบะขนาด 1 ตัน 4 ประตู ยี่ห้อ เชพโรเลต

18 มี.ค. 56

101

เครื่องอัดไส้กรอก 1 เครื่อง

12 ม.ค. 57

102

ชุดปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่(ข้าว) 1 ชุด

30 พ.ค. 57

103

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช 1 ชุด

30 พ.ค. 57

104

ชุดปฏิบัติการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1 ชุด

30 พ.ค. 57

105

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซนโก๊ะ ขนาด 36,000 BTU 2 เครื่อง

2 มิ.ย. 57

106

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1 ชุด

25 มิ.ย. 57

107

ชุดปฏิบัติการเตรียมพื้นที่ข้าว 1 ชุด

10 ก.ค. 57

108

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 36,000 BTU/W มกอ. 1 เครื่อง

6 ส.ค. 57

109

ตู้เย็นยี่ห้อ ฮิตาชิ BT190W-2 1 ตู้

22 ก.ย. 57

110

กระติกน้ำร้อน ชาร์ป KP-305 1 ตัว

22 ก.ย. 57

111

รถขุดดิน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

4 ก.พ. 58

112

พ่อพันธุ์โคเนื้อ (อเมริกันบราห์มัน) 1 ตัว

28 ธ.ค. 58

113

พ่อพันธุ์สุกร 1 ตัว

5 ม.ค. 59

114

แม่พันธุ์สุกร 20 ตัว

5 ม.ค. 59

115

ชุดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 11 รายการ

11 ม.ค. 59

116

เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ขนาด 36,500 BTU 2 เครื่อง

19 ม.ค. 59

117

แม่พันธุ์โคนมสาวลูกผสมไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน 16 ตัว

25 ม.ค. 59

118

อาคารอเนกประสงค์

4 เม.ย. 40

119

อาคารจำหน่ายผลผลิต

4 ก.ย. 40

120

โรงอาหารอเนกประสงค์ (ปฏิรูป)

18 ธ.ค. 40

121

บ้านพักนักเรียน (ปฏิรูป)

1 ก.ย. 2540

122

อาคารประกอบอาหารปฏิรูป (นศ.ชาย)

15 ธ.ค. 06

123

อาคารประกอบอาหาร (หอพักเทพวรุณ)

15 ธ.ค. 06

124

โรงเรือนเพาะเห็ด

15 ธ.ค. 06

125

อาคารโรงกรองน้ำหมู่บ้านปฏิรูป

15 ธ.ค. 06

126

ปรับปรุงระบบประปา

1 ต.ค. 45

127

บ่อน้ำดิบ

1 ต.ค. 45

128

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

20 ส.ค. 46

129

ปรับปรุงโรงงานผลิตภัณฑ์นม

2 ก.ค. 47

130

ปรับปรุงโรงอาหาร-บ้านพัก (11 หลัง)

16 ก.ค. 47

131

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิชาพื้นฐาน 1 หลัง

16 มิ.ย. 48

132

ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 1 ชุด

7 ก.ย. 48

133

ปรับปรุงโรงเรือน 4 หลัง

5 มิ.ย. 50

134

ถนนลาดยางพื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.

19 มิ.ย. 50

135

ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนปฏิรูป

21 พ.ค. 51

136

ปรับปรุงบ้านพักครู 4 หลัง

23 มี.ค. 52

137

อาคารศูนย์วิทยบริการ

11 ก.ย. 56

138

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเกษตร

13 ธ.ค. 56

139

สนามฟุตซอล

31 ต.ค. 55

Free Joomla templates by L.THEME