ผู้บริหารวิทยาลัยปัจจุบัน

ผู้บริหารวิทยาลัย

 

  นายณัฐพงศ์ สำแดง
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


  นายไพสาร พิมพ์ชาติ
  ครูชำนาญการพิเศษทำหน้าที่
  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  นางละมุล รื่นรวย
  ครูชำนาญการพิเศษทำหน้าที่
  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Free Joomla templates by L.THEME