สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันการอาชีว
ศึกษาเกษตรภาคเหนือ ดังนนี้
-ปรกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เรื่องรับสมัคร
หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ

-ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
เรื่องประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
และการใช้รูปแบบใบสมัคหรือใบเสนอชื่อ

ใบสมัคร pdf      ใบสมัคร doc
ใบเสนอชือ pdf   บเสนอชื่อ doc

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย..    


ข่าวด่วนจาก

สำนักอำนวยการ