ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Load More
.
ประกาศวิทยาลัยฯ บันทึก คำสั่ง

 

Load More
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่บุคลากรภายในวิทยาลัย

 

.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

Load More
.
รายงานทดลองของสถานศึกษา

 

.
เวรรักษาการณ์

 

.

 

จดหมายข่าว

 

จดหมายข่าว ปี 2567

จดหมายข่าว ปี 2566

ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

 

67-07-09-ร่วมโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private-Partnership : PPP)

  วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วย นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private-Partnership : PPP) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาคเหนือ) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   Gallery/67/67-07-09-01/ 
Read more

67-07-09-ประชุมติดตามการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567

  วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.)ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน   Gallery/67/67-07-09-02/ 
Read more

67-07-02-โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

  วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วย นายประเวช วรางกูร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ แขดอน รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายพนม เขียวนาคูปภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นางทัศนีย์ โตอุตต์ นักทัณทวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางตาก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา...
Read more

67-07-01-ร่วมแสดงดวามยินดี นักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่การเป็นเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น

  วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วยครูและบุคลากร ร่วมแสดงดวามยินดี กับนายกฤตนัย ท้าวอรุน นายภูวนัย สมมีไชยเลิศ และนายพึสุ ม่อนรักเวลา ในความสำเร็จตามที่ตั้งใจ และขอขอบคุณที่มาให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่การเป็นเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่น   Gallery/67/67-07-01/ 
Read more

67-07-01-03-ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับภาคเหนือ

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในระยะที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจัดอบรมให้แก่ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ของสถานศึกษาในสังกัดภาคเหนือ จำนวน 10 ทีม ใน...
Read more

67-06-28-ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตและการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของจังหวัดตาก

  วันที่ 28  มิถุนายน 2567 นายณัฐพงศ์  สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตและการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม 80 ปี คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก   Gallery/67/67-06-28/ 
Read more
Load More
แนะนำวิทยาลัย
สถิติผู้เยี่ยมชม

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today76
Yesterday612
This week2453
This month10861
Total243362

Visitor Info

  • IP: 35.172.230.21
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2024-07-19
วีดีโอและการนำเสนอ

ประชุมผู้ปกครอง 1/64

ข้อมูลและการเผยแพร่เอกสาร
ตารางสอน/ตารางเรียน

 

ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ต่างๆ 


.
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ การเรียนการสอน


.
งานประกันคุณภาพและมาตฐานการศึกษา


.
บทเรียนออนไลน์ E-learning
ข้อมูลติดต่อ

 

แผนที่พิกัดของวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63180 โทรศัพท์ 055-896567-8

Free Joomla templates by L.THEME