ดูข่าวทั้งหมด

 

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
สำหรับผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและบุคลากรอาชีวศึกษา

จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
ร่วมกับ มาตรฐานสากลด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL โดย ICDL Thailandแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าสู่สื่อเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร ICDL Workforce Basics Certificateลงทะเบียนเข้าสู่สื่อเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร ICDL Workforce Basics Certificateเว็บไซต์หลักสูตรทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร ICDL Workforce Basics Certificate

ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


ข่าวการศึกษาไทย


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก