ดูข่าวทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


ข่าวการศึกษาไทย


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก