ดูข่าวทั้งหมด

Attachments:
Download this file (1.รายงานทางบัญชี-ต.ค.63.pdf)1.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ต.ค.636694 Kb
Download this file (1.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ต.ค.62.pdf)1.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ต.ค.626738 Kb
Download this file (10.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ก.ค.63.pdf)10.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ก.ค.639700 Kb
Download this file (11.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ส.ค.63.pdf)11.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ส.ค.6310040 Kb
Download this file (12.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ก.ย.63.pdf)12.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ก.ย.6311822 Kb
Download this file (2.รายงานทางบัญชี-พ.ย.63.pdf)2.รายงานทางบัญชีประจำเดือน พ.ย.637900 Kb
Download this file (2.รายงานทางบัญชีประจำเดือน พ.ย.62.pdf)2.รายงานทางบัญชีประจำเดือน พ.ย.626040 Kb
Download this file (3.รายงานทางบัญชี-ธ.ค.63.pdf)3.รายงานทางบัญชีประจำเดือน-ธ.ค.638746 Kb
Download this file (3.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ธ.ค.62.pdf)3.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ธ.ค.626640 Kb
Download this file (4.รายงานทางบัญชี-ม.ค.64.pdf)4.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ม.ค.648141 Kb
Download this file (4.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ม.ค.63.pdf)4.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ม.ค.637292 Kb
Download this file (5.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ก.พ.63.pdf)5.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ก.พ.636695 Kb
Download this file (6.รายงานทางบัญชีประจำเดือน มี.ค.63.pdf)6.รายงานทางบัญชีประจำเดือน มี.ค.638742 Kb
Download this file (7.รายงานทางบัญชีประจำเดือน เม.ย.63.pdf)7.รายงานทางบัญชีประจำเดือน เม.ย.639264 Kb
Download this file (8.รายงานทางบัญชีประจำเดือน พ.ค.63.pdf)8.รายงานทางบัญชีประจำเดือน พ.ค.639746 Kb
Download this file (9.รายงานทางบัญชีประจำเดือน มิ.ย.63.pdf)9.รายงานทางบัญชีประจำเดือน มิ.ย.637258 Kb
 

ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


ข่าวการศึกษาไทย


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก