kasettak.ac.th - http://www.kasettak.ac.th


ประชาสัมพันธ์-ช่วยชาวนาดูข่าวทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย


ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว

           ระบบสารสนเทศ

App กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

คู่มือนักศึกษา ปี2559

 

ตารางสอน/ตารางเรียนน


ข่าวการศึกษาไทย


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก