ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก