65-02-04-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนทวืศึกษาภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (4/2565)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนทวืศึกษาภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (4/2565)

Attachments:
Download this file (703_คำสั่ง-04-แก้ไข.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนทวืศึกษาภายใต้กา[คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนทวืศึกษาภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (4/2565)]733 kB

Free Joomla templates by L.THEME