65-02-04-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาภาคปกติและนอกระบบ(เกษตรศาสตร์เมืองตาก)ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (2/2565)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาภาคปกติและนอกระบบ(เกษตรศาสตร์เมืองตาก)ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (2/2565)

Attachments:
Download this file (702_คำสั่งที่-02-2565.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาภาคปกติแ[คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษาภาคปกติและนอกระบบ(เกษตรศาสตร์เมืองตาก)ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (2/2565)]1205 kB

Free Joomla templates by L.THEME