60-11-03-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกาาปฏิบัติและรับผิดชอบประจำปี 2560 257/2560

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกาาปฏิบัติและรับผิดชอบประจำปี 2560 257/2560

Attachments:
Download this file (422_60-257.PDF)คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกาาปฏิบัติแ[คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกาาปฏิบัติและรับผิดชอบประจำปี 2560 257/2560]373 kB

Free Joomla templates by L.THEME