ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบที่ 2 รอบทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก