ประกาศ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก