65-09-02-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2565 (แก้ไขและเพิ่มเติม) 2565/127

65-09-02-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2565 (แก้ไขและเพิ่มเติม) 2565/127

Attachments:
Download this file (2565-127-มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข.pdf)2565-127-มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข[2565-127-มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข]339 kB

Free Joomla templates by L.THEME