65-09-02-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2565 (แก้ไขและเพิ่มเติม) 2565/96

65-09-02-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2565 (แก้ไขและเพิ่มเติม)

Attachments:
Download this file (65-96-มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลาก.pdf)65-96-มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลาก-แก้ไขเพิ่มเติม[65-96-มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลาก-แก้ไขเพิ่มเติม]560 kB

Free Joomla templates by L.THEME