ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก