62-01-14-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 โครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 โครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562

Attachments:
Download this file (498_อบรม สปก 2562.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ [คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 โครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562]205 kB

Free Joomla templates by L.THEME