67-02-09-กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัฐพงศ์ สำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิด งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก มอบทุนการศึกษา 2 ทุน แก่นางสาวจำปา และนางสาวศรัณญา นครแสน มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สู่สายงานอาชีพเกษตรจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยนายพงศ์พิสุทธิ์ สุขะวัลลิ รุ่นพี่ศิษย์เก่าเกษตรตาก กิจกรรมเปิดโอกาสสร้างคน สร้างงานสร้างอาชีพ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยนายจรินทร์ พรหมสุขพัฒน์ ทีมรุ่นพี่ศิษย์เก่าเกษตรตาก กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเปิดโอกาสสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ โดย รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตนายกสมาคมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และที่ปรึกษา บริษัทจัดหางานไทนิชิ ยูโก จำกัด (งานฟาร์มประเทศญี่ปุ่น) และกิจกรรมกำหนดเป้าหมาย ความคาดหวังในอนาคต โดยงานแนะแนวฯ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Free Joomla templates by L.THEME