65-07-05-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประธานชมรม ผู้ใหญ่บ้านหอพักชายหญิง อกท. หน่วยตาก

5 ก.ค. 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  ประธานชมรม ผู้ใหญ่บ้านหอพักชายหญิง อกท. หน่วยตาก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำฯ คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วษท. เชียงราย

Free Joomla templates by L.THEME