65-07-07-10-การฝึกอบรมเชิญปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำ และคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2565 ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยตาก ประธานชมรมวิชาชีพ ผู้ใหญ่บ้าน อกท.ชาย/หญิง เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิญปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำ และคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

Free Joomla templates by L.THEME