ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 58
2 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 85
3 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 175
4 ไฟล์ แบบจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.2560 Administrator 200
5 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 202
6 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 209
7 แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล(สมุดเหลือง) Administrator 209
8 คู่มือนักศึกษา Administrator 910
9 เอกสารรายงานการขาดเรียนของนักศึกษา Administrator 445
10 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 223

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก