kasettak.ac.th - ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือนักศึกษา Administrator 93
2 เอกสารรายงานการขาดเรียนของนักศึกษา Administrator 58
3 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 71
4 แบบประเมินผล ป.ตรี จนท.ฝ่ายวิชาการ 55
5 บันทึกข้อความส่งบันทึกหลังสอน จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 64
6 เอกสารแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 59 Administrator 114

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก