ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบขอรถ-น้ำมัน &ใบเบิกน้ำมันภายใน Administrator 173
2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ Administrator 284
3 ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.2562 Administrator 1530
4 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 334
5 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 265
6 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 335
7 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 424
8 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 509
9 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 1241
10 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 558

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก