ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ไฟล์ แบบจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.2560 Administrator 108
2 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 130
3 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 126
4 แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล(สมุดเหลือง) Administrator 143
5 คู่มือนักศึกษา Administrator 626
6 เอกสารรายงานการขาดเรียนของนักศึกษา Administrator 303
7 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 157
8 แบบประเมินผล ป.ตรี จนท.ฝ่ายวิชาการ 141
9 บันทึกข้อความส่งบันทึกหลังสอน จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 154
10 เอกสารแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 59 Administrator 217

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก