ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ Administrator 29
2 ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.2562 Administrator 172
3 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 78
4 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 70
5 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 94
6 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 212
7 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 254
8 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 614
9 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 343
10 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 735

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก