ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 5
2 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 4
3 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 16
4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 121
5 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 154
6 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 323
7 ไฟล์ แบบจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.2560 Administrator 237
8 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 255
9 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 288
10 แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล(สมุดเหลือง) Administrator 246

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก