ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ Administrator 89
2 ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.2562 Administrator 254
3 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 126
4 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 116
5 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 137
6 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 251
7 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 300
8 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 690
9 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 397
10 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 787

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก