ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 45
2 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 30
3 แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล(สมุดเหลือง) Administrator 54
4 คู่มือนักศึกษา Administrator 183
5 เอกสารรายงานการขาดเรียนของนักศึกษา Administrator 87
6 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 89
7 แบบประเมินผล ป.ตรี จนท.ฝ่ายวิชาการ 73
8 บันทึกข้อความส่งบันทึกหลังสอน จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 80
9 เอกสารแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 59 Administrator 139

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก