ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.2562 Administrator 119
2 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 49
3 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 40
4 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 61
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 178
6 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 212
7 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 480
8 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 305
9 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 653
10 แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล(สมุดเหลือง) Administrator 286

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก