ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบขอรถ-น้ำมัน &ใบเบิกน้ำมันภายใน Administrator 139
2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ Administrator 253
3 ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.2562 Administrator 924
4 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 271
5 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 240
6 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 300
7 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 392
8 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 470
9 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 1149
10 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 529

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก