ไฟล์เอกสารต่าง ๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.2562 Administrator 93
2 กติกา อกท. ปี 2562 Administrator 29
3 ราคาวัสดุสำนักงาน (พัสดุ) Administrator 23
4 แบบฟอร์ฒ-บันทึกข้อความแก้ผลการเรียน Administrator 40
5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Administrator 153
6 รวม ฟอร์มเอกสารการเงิน Administrator 178
7 แบบฟอร์ม สผ.1 Administrator 394
8 ปก แฟ้ม ปี 2560 Administrator 279
9 แบบฟอร์มโครงการ Administrator 311
10 แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล(สมุดเหลือง) Administrator 270

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก