คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 5/2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 320
142 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา-เพิ่มเติมโครงการทวิศึกษา 59-1 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 336
143 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559-เพิ่มเติม จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 343
144 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 368
145 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 376
146 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูเวรประจำหอพัก ภาคเรียนที่1/59 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 343
147 คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 361
148 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 (ภัยแล้ง) จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 471
149 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสม้ครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 453
150 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง และอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 แก้ไข จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 382
151 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปี 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 423
152 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1397
153 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 601
154 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1850

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก