คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 รายงานการประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2.2559 Administrator 256
122 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8.59 Administrator 251
123 รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่7.59 Administrator 258
124 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ "อาชีวสมานฉันท์" จนท.ฝ่ายพัฒนาฯ 286
125 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะ อกท.ระดับภาคปีการศึกษา2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 417
126 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ครูเวรประจำหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 397
127 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 278
128 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา (โครงการทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 347
129 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกาา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 308
130 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 312
131 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 Administrator 1691
132 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 Administrator 289
133 คำสั่ง ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Administrator 289
134 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ.2558 Administrator 495
135 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่่วย ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 326
136 รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 6/2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 267
137 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 380
138 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 349
139 มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติมโครงการทวิศึกษา อุ้มผางวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 341
140 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จนท.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 368

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก