คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 113/2564 Administrator 61
2 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (เกษตรศาสตร์เมืองตาก) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Administrator 17
3 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 104/2564 Administrator 15
4 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิยัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2564 -แก้ไข Administrator 82
5 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเวณประจำหอพักนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2/2564 Administrator 61
6 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 98/2564 Administrator 62
7 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูแและลูกจ้างปฏิบัติการดำเนินการสอบมาตรฐานรายวิชา 1/64 Administrator 86
8 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) Administrator 264
9 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา2564 แก้ไข(75/2564) Administrator 106
10 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขครึ้งที่2 Administrator 107
11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564-แก้ไขครึ้งที่ 1 Administrator 109
12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ ป่าไม้ (ป่าไม้/เกษตรศาสตร์ภาคสมทบ) ภาคเรียนที่ 1/64 Administrator 76
13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (56/2564) Administrator 87
14 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (55/2564) Administrator 123
15 คำสั่ง คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ีปฏิบัติและรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Administrator 139
16 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ ประจำปี 2564 54/2564 Administrator 411
17 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Administrator 217
18 คำสั่ง คณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา Administrator 934
19 ประกาศ มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) Administrator 336
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 Administrator 267

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก