คำสั่ง-บันทึก-ประกาศ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 1/2563 Administrator 8
2 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่2/62 (8/2563) Administrator 7
3 ึคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 18
4 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม Administrator 23
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 29
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา Administrator 16
7 คำสั่ง แนะแนวปีการศึกษา 2563 Administrator 53
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน นักศึ Administrator 223
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 (160/2562) Administrator 220
10 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ (ป่าไม้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 253
11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 229
12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 303
13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Administrator 201
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 41 Administrator 379
15 คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ 2562 Administrator 384
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท. หน่วย ดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ 2562 Administrator 321
17 คำสั่งคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงวิชาการ การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการประกอบอ Administrator 385
18 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (163-2562) Administrator 252
19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (1 Administrator 274
20 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (97/2562) Administrator 275

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก