ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2564 23/02/2564 Administrator 50
2 ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับปวช.และปวส. ประเภทโควตา รอบ1 08/02/2564 Administrator 112
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2564 01/02/2564 Administrator 191
4 ประกาศ รับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 01/02/2564 Administrator 135
5 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ปีการศึกษา 2563 โคตา 03/12/2563 Administrator 295
6 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครู สาาขาการบัญชี) 03/07/2563 Administrator 291
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอนหรือ 01/07/2563 Administrator 268
8 รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 01/07/2563 Administrator 297
9 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอน/ครูอัตราจ้าง (บัญชี) 23/06/2563 Administrator 338
10 ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 23/06/2563 Administrator 209

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก