ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ปีการศึกษา 2563 โคตา 03/12/2563 Administrator 17
2 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครู สาาขาการบัญชี) 03/07/2563 Administrator 193
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอนหรือ 01/07/2563 Administrator 190
4 รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 01/07/2563 Administrator 212
5 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอน/ครูอัตราจ้าง (บัญชี) 23/06/2563 Administrator 256
6 ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 23/06/2563 Administrator 171
7 กำหนดการเดินทางเพื่อรับ นักเรียน นักศึกษา 1/63 เอกสารและสิ่งของที่ต้องเตรียมของนักศึกษา 14/05/2563 Administrator 349
8 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา 20/12/2562 Administrator 719
9 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 20/12/2562 Administrator 882
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอน) 22/10/2562 Administrator 660

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก