ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/25 03/08/2564 Administrator 65
2 รายชื่อนักศึกษาหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 10/06/2564 Administrator 313
3 ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09/06/2564 Administrator 461
4 ผลประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโตวิด-19 28/05/2564 Administrator 188
5 ลงทะเบียนผ่านระบบ QR-Code ภาคเรียนที่ 1/2564 28/05/2564 Administrator 886
6 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบ Online Training ผ่าน NYC English 17/05/2564 Administrator 337
7 ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 03/05/2564 Administrator 362
8 ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 03/05/2564 Administrator 341
9 แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 09/04/2564 Administrator 453
10 ประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับปวช. และปวส.(โควตารอบพิเศษ1) 02/03/2564 Administrator 678

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก