ประกาศ รายชื่อนักเรียน - นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประเภท โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก