ประกาศ แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก