ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอนหรือครูอัตราจ้าง (สาขาการบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก