แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา (Big Cleaning Day) ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก