ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOF TOP) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศด้านล่าง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก