61-08-07-คำสั่ง การแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (178/2561)

คำสั่ง การแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ ดิจิตอลชุมชน กิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (178/2561)

Attachments:
Download this file (463_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศุนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 61.pdf)463_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศุนย์การเรียนรู้ดิจิทัล[463_คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศุนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน 61]126 kB

Free Joomla templates by L.THEME