ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปี 2559

Attachments:
Download this file (1.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ต.ค.61.pdf)1.รายงานทางบัญชีประจำเดือน ต.ค.615904 Kb
Download this file (10.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ส.ค.62.pdf)10.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ก.ค.628846 Kb
Download this file (12.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ก.ย.62.pdf)12.รายงานบัญชี ประจำเดือน ก.ย.629246 Kb
Download this file (2.2 รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.2562.pdf)รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.2562494 Kb
Download this file (2.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พ.ย.61.pdf)2.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พ.ย.616785 Kb
Download this file (3.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ธ.ค.61.pdf)3.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ธ.ค.615795 Kb
Download this file (4.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ม.ค.62.pdf)4.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ม.ค.627493 Kb
Download this file (5.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ก.พ.62.pdf)5.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ก.พ.627064 Kb
Download this file (59-Money.pdf)ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปี 255957 Kb
Download this file (6.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มี.ค.62.pdf)6.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มี.ค.626494 Kb
Download this file (7.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน เม.ย.62.pdf)7.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน เม.ย.626682 Kb
Download this file (IMG_20190613_0002.pdf)8.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พ.ค.628406 Kb
Download this file (IMG_20190711_0001.pdf)9.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มิ.ย.628472 Kb
Download this file (IMG_20190913_0001.pdf)11.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ส.ค.629609 Kb
Download this file (รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ต.ค.62.pdf)รายงานทางบัญชี ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ต.ค.626748 Kb
Download this file (รายงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf)รายงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ 256052590 Kb
Download this file (รายงานบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)รายงานบัญชีประจำปีงบประมาณ 256195197 Kb

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก