ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปี 2559

Attachments:
Download this file (10.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 25618855 Kb
Download this file (11.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 25617309 Kb
Download this file (12.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน กันยายน 25618771 Kb
Download this file (2.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 25606392 Kb
Download this file (5.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25618686 Kb
Download this file (59-Money.pdf)ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปี 255957 Kb
Download this file (6.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 25617172 Kb
Download this file (7.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน เมษายน 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน เมษายน 25618945 Kb
Download this file (8.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 25619401 Kb
Download this file (9.รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 25619021 Kb
Download this file (รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2560.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 25605903 Kb
Download this file (รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2560.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 25606928 Kb
Download this file (รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2561.pdf)รายงานทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม 25617815 Kb
Download this file (รายงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf)รายงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ 256052590 Kb

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 208 ม.3 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  63000 โทรศัพท์ 055-896567-8
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก