66-10-16-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552(แก้ไขและเพิ่มเติม)(213/2566)

Free Joomla templates by L.THEME