65-12-23-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบในการจัดร้านนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิต งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566

65-12-23-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบในการจัดร้านนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิต งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566

Free Joomla templates by L.THEME