65-10-17-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา งาน อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2565 ณ วษท.เชียงราย (159/2565)

65-10-17-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา งาน อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2565 ณ วษท.เชียงราย (159/2565)

Free Joomla templates by L.THEME