65-05-02-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประเมินคุุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564 ประจำปีการศึกษา 2564

65-05-02-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประเมินคุุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564 ประจำปีการศึกษา 2564

Attachments:
Download this file (คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากร SAR-64.pdf)คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากร SAR-64[คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้บุคลากร SAR-64]934 kB

Free Joomla templates by L.THEME