64-07-30-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ีการงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2563 73/2564

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ีการงานให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประจำปีการศึกษา 2563 73/2564

Attachments:
Download this file (672_มอบหมายหน้าที่กรงานให้บุคลากรและรับผิดช.pdf)672_มอบหมายหน้าที่กรงานให้บุคลากรและรับผิดช[672_มอบหมายหน้าที่กรงานให้บุคลากรและรับผิดช]899 kB

Free Joomla templates by L.THEME