62-10-22-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 25

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

Attachments:
Download this file (544_คำสั่งซ้อมทักษะ-62-1.pdf)544_คำสั่งซ้อมทักษะ-62-1[544_คำสั่งซ้อมทักษะ-62-1]344 kB

Free Joomla templates by L.THEME