60-01-11-คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักเรียนโครงการทวิศึกษา (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Attachments:
Download this file (367_คำสั่งระยะสั้น อุ้มผางวิทยาคม 2-59.pdf)367_คำสั่งระยะสั้น อุ้มผางวิทยาคม 2-59[367_คำสั่งระยะสั้น อุ้มผางวิทยาคม 2-59]227 kB

Free Joomla templates by L.THEME