667-01-03-ประกาศจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาบางส่วนสำหรับผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาบางส่วนสำหรับผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ในวันมอบตัว วันที่ 8 มกราคม 2567 

Free Joomla templates by L.THEME