66-10-23-ประกาศ กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับคนพิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชึั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

Free Joomla templates by L.THEME