66-03-17-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมผสมอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

66-03-17-ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมผสมอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Free Joomla templates by L.THEME