เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

 

เข้าสู่เว็บไซต์