วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ตรวจสอบผลการเรียน     ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
*ตัวอย่าง ใส่ภาคเรียน 1/2553
** ดูคะแนนทุกภาคเรียนไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องภาคเรียน
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
พัฒนาโครงการโดย......ทีมงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
นายมานิตย์ หิมานันโต ,นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ผู้พัฒนาโปรแกรม)
205 หมู่ 3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ถ.บ้านบึง-หนองชาก ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร : 08 1757 3989, 0 3848 5202 แฟ็กซ์ : 0 3848 5205