กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2562 ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 49 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้บริหารคณะครู และนักเรียนักศึกษา โดยความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนท่าตะคร้อ โรงเรียนประดางแล ะอบต ประดางร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ...
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 112 views
คณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก จัดการประชุมสมัยสามัญครั้ง 1 ณ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี มาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการประชุม อ่านต่อ...
คัดเลือกตัวแทน นักกีฬา อศจ.ตาก ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 37 views
นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประธานเปืดการแข่งขันกีฬา อศจ. จังหวัดตาก เพื่อคัดนักกีฬาตัวแทน อศจ. ตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน โดยวิทย อ่านต่อ...
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 39 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไวห้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก โดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช ปวส และปริญญาตรี เขาร่วมพิธีอย่างพร้องเพรียงกัีน อ่านต่อ...
กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 62 ( 22-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 122 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง 2562 กิจกรรมในครั้งนี้หวังใช้ครู นักเรียนให้ความรู้การกาบัตรเลือกตั้ง ซึ อ่านต่อ...
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 202 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
อกท. ชาติ ครั้งที่ 40 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 124 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีสมาชิกทั่วประเทศมาประชุมและแข่งทักษะวิชาชีพระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ...
กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ( 06-02-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 134 views
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 18 มกราคม 2562 อ่านต่อ...
งานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 389 views
งานประชุมวิชาการ อกท ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 40 ณ วษท เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ...
ร่วมต้อนรับการประชุมติดตามนโยบายรัฐบาลครม สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสรุเชษฐ์ ( 18-09-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 254 views
การประชุมติดตามนโยบายรัฐบาลครม สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ตวรจเยี่มชมนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดย อ่านต่อ...