การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 13-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 17 views
คณะกรรมการ อกท. หน่วย ตาก จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยตาก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนาย อ่านต่อ...
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ( 14-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 24 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี การศึกษา 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ อาคารกาญจนาภิเษก อ่านต่อ...
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรม ( 13-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 15 views
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ภาคเหนือ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ อ่านต่อ...
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 11 views
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าตวรจเยี่ยมชมแปลงผลิตทางด้านเกษตร อาทิเช่น แปลงข้าวโพดเข้าแถว แปลงฝักทองเข้าแถว สวนลำไย อ่านต่อ...
กิจกรรมปฐมนิทเศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2561 ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 14 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2561 อ่านต่อ...
ผู้ว่าราชการ จังหวัดตากเข้าตวรจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 7 views
นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าตวรจเยี่ยมชม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และได้ให้นโยบายการสนับสนุนทางด้านการเกษตร และลงนาม MOU ร่วมกับนักศึกษานายฟ้าลั่น แซ่เฮ้อ นักศึกษาโครงการทว อ่านต่อ...
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพจาก Hpa-an Goverment Technological High School -GTHS-ปีการศึกษา 2561 ( 15-05-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 50 views
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพจาก Hpa-an Goverment Technological High School -GTHS-ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ 9-20 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ...
พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 173 views
กิจกรรม อกท พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยประธานอำนวยการนายวันชัย โตมี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในงานมีการส่งมอบงานคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทีมคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
.พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 274 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายวันชัย โตมี และคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึก อ่านต่อ...
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ( 16-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 177 views
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ...