กิจกรรมศึกษา ดูงาน ( 04-10-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 64 views
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม OD และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด จันทบุรี และร่วมงานมุฑิตาจิต อ่านต่อ...
งานประชุมวิชาการ อกท. หน่วยตาก ( 30-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 114 views
กิจกรรมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อกท. หน่วยตาก อ่านต่อ...
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับาภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ( 15-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 148 views
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 นครเขลางค์เกมส์ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1- 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีตากส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นตัวแทน อศจ. อ่านต่อ...
กีฬา อศจ. ตาก ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 160 views
เข้าการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เขลางค์นครเกมส์ ณ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ...
กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 208 views
กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ( 19-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 137 views
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...
กิจกรรม คนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ( 12-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 121 views
กิจกรรม คนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร โดย Yamaha ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...
โครงการอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมฯ ( 10-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 108 views
โครงการอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมฯประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ อ่านต่อ...
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 ( 09-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 125 views
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 ( 09-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 125 views
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ่านต่อ...