พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 20 views
กิจกรรม อกท พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยประธานอำนวยการนายวันชัย โตมี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในงานมีการส่งมอบงานคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทีมคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
.พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 109 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายวันชัย โตมี และคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึก อ่านต่อ...
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ( 16-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 64 views
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ...
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ( 13-01-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 175 views
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีตาก ในวันที่ 12 มกราคม 2561 อ่านต่อ...
รางวัลเยาวชนดีเด่น ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 101 views
นางสาวนิดา เศวตวัฒนากุล นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขา บัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี การศึกษา 2561 โดยรับโอวาทท่านนายกรัฐมนตรี และรับรางวัลจากท่านธีระเกียรติ อ่านต่อ...
กิจกรรมศึกษา ดูงาน ( 04-10-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 132 views
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม OD และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด จันทบุรี และร่วมงานมุฑิตาจิต อ่านต่อ...
งานประชุมวิชาการ อกท. หน่วยตาก ( 30-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 200 views
กิจกรรมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อกท. หน่วยตาก อ่านต่อ...
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับาภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ( 15-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 242 views
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 นครเขลางค์เกมส์ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1- 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีตากส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นตัวแทน อศจ. อ่านต่อ...
กีฬา อศจ. ตาก ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 217 views
เข้าการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เขลางค์นครเกมส์ ณ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ...
กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 302 views
กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ...