ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำน้ำนมข้าวโพด ( 26-11-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 6 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ให้ความรู้กับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอนวิธีการสร้างอาชีพในการทำน้ำนมข้าวโพดให้แก่ เทศบาลอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ อ่านต่อ...
กิจกรรมโครงการปลูกป่าและสร้างฝาย ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 48 views
คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า/สร้างฝาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ อ่านต่อ...
กิจกรรมการเดินรณรงค์ ต้านยาเสพติด ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 44 views
กิจกรรมเดินรณรงค์ ต้านยาเสพติด โดยผู้อำนวยการ วันชัย โตมี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่บุคลากร วิทยัลเกษตรและเทคโนโลยีตาก เดินขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โด อ่านต่อ...
กิจกรรมค่ายภาษาพม่า ( 22-09-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 56 views
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมค่ายภาษาพม่า โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ โดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานในพิธีเปืด การอบรมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 170 คน อ่านต่อ...
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ( 06-08-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 113 views
6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและทุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติตนดี และศิษย์เก่าวิทย อ่านต่อ...
พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562 ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 251 views
พิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู็สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือ นายประจักษ์ ทาสี เป็นประธานในการมอบ อ่านต่อ...
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 อกท.หน่วยตาก ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 151 views
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 อกท.หน่วยตาก เพื่อแจ้งสรุปวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาและแจ้งกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการของ อกท. ระดับ ภาค ภาคเหนือและระดับชาติ และการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการ อกท.ห อ่านต่อ...
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ( 18-03-2563 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 217 views
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 16 -20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี อ่านต่อ...
"อกท. ภาคเหนือ ร้อยรัก ร่วมใจ มุทิตาจิต" ประจำปี 2562 ( 27-09-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 431 views
"อกท. ภาคเหนือ ร้อยรัก ร่วมใจ มุทิตาจิต" ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตากอันดามัน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตาก อ่านต่อ...
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ( 27-09-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 280 views
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ "การเลี้ยงโคเนื้อ" ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 อ่านต่อ...