ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงาน อกท. หน่วยตาก ( 01-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 451 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรม อกท. หน่วย ตาก ระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2559 มีการสาธิต และแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตร พร้อมทั้งกิจกรรมการประกวดการแสดงนันทนาการ โคบาล ขัวญใจโคบาล ร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมค่ายอาเซียน ( 25-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 416 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน โดยในพิธีเิปด ผู้อำนวยการ นายนิมิตร อาศัย เป็นประธานในการเปิดค่ายอาเซียนในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมค่ายเป็นทั้งหมดหลัก ๆ สามฐาน คือ ฐานภาษาจีน ฐานภาษาพม่าและฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนนักศึกษาได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม วันแม่ ( 25-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 282 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย ฯ ร่วมพิธี 12 สิงหา มหาราชินี ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ กระ อบต ประดางและ ร่วมพิธีกับทางอำเภอวังเจ้า พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ดูภาพกิจกรรม..

ตลาดอาชีวะ ปี 2559 ( 20-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 380 ครั้ง
ร่วมงานตลาดอาชีวะ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ไอศครีมผลไม้เชอร์เบท โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์ผ่องพรรณ และอาจารย์ละมุล นำทีมงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมสถาปนา อกท. ( 08-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 444 ครั้ง
ผู้อำนวยการ นายนิมิตร อาศัย เป็นประธานเปิดพิธีวันสถาปนา อกท. หน่วยตาก พร้อมคณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

เดินขบวนรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ( 04-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 348 ครั้ง
คณะครู ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกับอำเภอวังเจ้าเดิน ขบวนรณรงค์ให้ประชาชน ในเขตอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ให้ออกไปใช้การออกเสียงการลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในเวลา 08.00 - 16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ( 11-07-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 442 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยและมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรของวิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม..

เดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ( 24-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 420 ครั้ง
คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ตลาดอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พร้อมแจกเอกสารให้กับชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 อกท.หน่วยตาก ( 21-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 454 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 อกท.หน่วยตาก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ( 17-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 582 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากร่วมพิธีไห้วครูประจำปี 2559 สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย ฯพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี มีจิตอาสา มนุษย์ดี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11   >> | Last