ภาพกิจกรรม
ตลาดอาชีวะ ปี 2559 ( 20-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 344 ครั้ง
ร่วมงานตลาดอาชีวะ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ไอศครีมผลไม้เชอร์เบท โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์ผ่องพรรณ และอาจารย์ละมุล นำทีมงานและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมสถาปนา อกท. ( 08-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 394 ครั้ง
ผู้อำนวยการ นายนิมิตร อาศัย เป็นประธานเปิดพิธีวันสถาปนา อกท. หน่วยตาก พร้อมคณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

เดินขบวนรณรงค์ การออกเสียงประชามติ ( 04-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 313 ครั้ง
คณะครู ผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกับอำเภอวังเจ้าเดิน ขบวนรณรงค์ให้ประชาชน ในเขตอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ให้ออกไปใช้การออกเสียงการลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในเวลา 08.00 - 16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ( 11-07-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 404 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยและมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรของวิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม..

เดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ( 24-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 380 ครั้ง
คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ตลาดอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พร้อมแจกเอกสารให้กับชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 อกท.หน่วยตาก ( 21-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 413 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559 อกท.หน่วยตาก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ( 17-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 539 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากร่วมพิธีไห้วครูประจำปี 2559 สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัย ฯพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี มีจิตอาสา มนุษย์ดี ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบทุนการศึกษา ( 14-06-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 440 ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิตันติสุนทร โดยท่าอุดร ตันติสุนทร มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 ทุน ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา โดยมีใจความสำคัญดังนี้ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมวิชาชีพหลักสูตรเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับครูจากประเทศเมียร์มาร์ ( 30-05-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 322 ครั้ง
การอบรมวิชาชีพหลักสูตรเครื่องจักรกล การเกษตรให้กับครูจากประเทศเมียร์มาร์ เป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ เกษตรและเทคโนโลยีตาก กับ ADRD ประเทศไทยและประเทศเมียร์มาร์ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ( 17-05-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 436 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรียนรวม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11   >> | Last