ภาพกิจกรรม
งานพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2559 ( 23-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 329 ครั้ง
งานพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอวังเจ้า ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดประดาง ( 21-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 371 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดประดาง วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายอำเภอวังเจ้าเป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( 20-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 301 ครั้ง
งานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ร่วมกับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดตาก ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ( 17-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 351 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดอบรม e-portfolio ( 17-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 396 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดโครงการ อบรม การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน อิเล็กทรอนิกส์ e- portfolio ดูภาพกิจกรรม..

รับการตวรจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ( 05-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 323 ครั้ง
ผู้บิรหารคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีตาก ต้อนรับคณะกรรมการตวรจประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่นภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงมุฑิตาจิต ( 28-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 354 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ร่วม แสดงความยินดีในงานเลี้ยง มุฑิตาจิต ของนายอำนาจ ผลเรไร ลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 264 ครั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าประเมิน วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการสหกรณ์ศึกษาดูงาน ด้านฟาร์มโคเนื้อ ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 349 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด นำคณะกรรมการสหกรณ์ศึกษาดูงาน ด้านฟาร์มโคเนื้อ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

การเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยพะอัน ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 388 ครั้ง
การเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยพะอัน ได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตรผักไฮโดรโปนิก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11   >> | Last