ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ( 17-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 310 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดูภาพกิจกรรม..

โครงการจัดอบรม e-portfolio ( 17-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 349 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดโครงการ อบรม การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน อิเล็กทรอนิกส์ e- portfolio ดูภาพกิจกรรม..

รับการตวรจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ( 05-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 286 ครั้ง
ผู้บิรหารคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีตาก ต้อนรับคณะกรรมการตวรจประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่นภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงมุฑิตาจิต ( 28-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 302 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ร่วม แสดงความยินดีในงานเลี้ยง มุฑิตาจิต ของนายอำนาจ ผลเรไร ลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ดูภาพกิจกรรม..

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 232 ครั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าประเมิน วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

คณะกรรมการสหกรณ์ศึกษาดูงาน ด้านฟาร์มโคเนื้อ ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 290 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด นำคณะกรรมการสหกรณ์ศึกษาดูงาน ด้านฟาร์มโคเนื้อ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

การเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยพะอัน ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 339 ครั้ง
การเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยพะอัน ได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตรผักไฮโดรโปนิก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมงาน อกท. หน่วยตาก ( 01-09-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 410 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรม อกท. หน่วย ตาก ระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2559 มีการสาธิต และแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตร พร้อมทั้งกิจกรรมการประกวดการแสดงนันทนาการ โคบาล ขัวญใจโคบาล ร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมค่ายอาเซียน ( 25-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 364 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมค่ายอาเซียน โดยในพิธีเิปด ผู้อำนวยการ นายนิมิตร อาศัย เป็นประธานในการเปิดค่ายอาเซียนในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมค่ายเป็นทั้งหมดหลัก ๆ สามฐาน คือ ฐานภาษาจีน ฐานภาษาพม่าและฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนนักศึกษาได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม วันแม่ ( 25-08-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 245 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย ฯ ร่วมพิธี 12 สิงหา มหาราชินี ในกิจกรรมการปลูกต้นไม้ กระ อบต ประดางและ ร่วมพิธีกับทางอำเภอวังเจ้า พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7 [ 8 ]  9  10  11   >> | Last