ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก มอบของสวัสดีปีใหม่ ( 05-01-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 398 ครั้ง
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอวังเจ้า นายยกเทศบาลตำบลวังเจ้า นายก อบต ประดาง สถานีตำตรวจอำเภอวังเจ้า และหน่วยงานส่วนราชในเขตอำเภอวังเจ้า ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วแปลอักษรกับเทศบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ( 08-12-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 856 ครั้ง
ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมพิธีแปลอักษร กับเทศบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น รพ วังเจ้า ( 06-12-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 276 ครั้ง
วิทยากรจากโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตากให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับ นักเรียนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

การจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ( 23-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 604 ครั้ง
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

รวมภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ชูชาติ ( 22-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 344 ครั้ง
รวมภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ชูชาติ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ( 21-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 378 ครั้ง
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ ( 11-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 387 ครั้ง
กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดมณีบรรพต อารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดตาก ( 07-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 402 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดมณีบรรพต อารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดตาก โดยนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตร ภาคเหนือเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารและคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ส่วนราชการในจังหวัดตาก เข้าร่วมใน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ( 6-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้างานประชาสัมพันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะกรรมการตวรจประเมิน โครงการชีววิถี ( 03-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 254 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตวรจประเมิน โครงการชีววิถี ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมออกค่ายอาสา ( 25-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 690 ครั้ง
ครูและนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน มอบข้าวสาร มอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นเด็ก และเล่นดนตรี กิจกรรมดูแลแปลงไม้ผล ให้กับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11   >> | Last