ภาพกิจกรรม
การจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ( 23-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 553 ครั้ง
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

รวมภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ชูชาติ ( 22-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 310 ครั้ง
รวมภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ชูชาติ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ( 21-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 343 ครั้ง
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ ( 11-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 350 ครั้ง
กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดมณีบรรพต อารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดตาก ( 07-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 352 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดมณีบรรพต อารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดตาก โดยนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตร ภาคเหนือเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารและคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ส่วนราชการในจังหวัดตาก เข้าร่วมใน พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ( 6-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้างานประชาสัมพันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะกรรมการตวรจประเมิน โครงการชีววิถี ( 03-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 224 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตวรจประเมิน โครงการชีววิถี ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมออกค่ายอาสา ( 25-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 621 ครั้ง
ครูและนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียน มอบข้าวสาร มอบเสื้อผ้า ตุ๊กตาของเล่นเด็ก และเล่นดนตรี กิจกรรมดูแลแปลงไม้ผล ให้กับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

งานพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2559 ( 23-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 282 ครั้ง
งานพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอวังเจ้า ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดประดาง ( 21-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 337 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วัดประดาง วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายอำเภอวังเจ้าเป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( 20-10-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 253 ครั้ง
งานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ร่วมกับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดตาก ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11   >> | Last