ภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ( 13-03-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 330 ครั้ง
การประชุมวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช ฯ สุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ( 13-03-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 255 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช ฯ สุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ดูภาพกิจกรรม..

ปิดประชุมสมัยสามัญสมาชิก อกท.หน่วยตาก ( 24-02-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 329 ครั้ง
ปิดประชุมสมัยสามัญสมาชิก อกท.หน่วยตาก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมสวนพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ( 24-02-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 282 ครั้ง
อบรมสวนพฤกษศาสตร์ ณ วษท.พะเยา ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

วษท.ตาก ร่วมกับ อบต.ประดาง อบรมการป้องกันไฟป่าให้กับ นศ. ( 10-02-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 225 ครั้ง
9 กพ. 60 วษท.ตาก ร่วมกับ อบต.ประดาง อบรมการป้องกันไฟป่าให้กับ นศ. ดูภาพกิจกรรม..

เยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ( 13-03-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 262 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนิตยา พานะกิจ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้รับโลห์รางวัลกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเด็กแห่งชาติ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ( 17-01-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 413 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก มอบของสวัสดีปีใหม่ ( 05-01-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 357 ครั้ง
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอวังเจ้า นายยกเทศบาลตำบลวังเจ้า นายก อบต ประดาง สถานีตำตรวจอำเภอวังเจ้า และหน่วยงานส่วนราชในเขตอำเภอวังเจ้า ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วแปลอักษรกับเทศบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ( 08-12-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 784 ครั้ง
ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมพิธีแปลอักษร กับเทศบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้น รพ วังเจ้า ( 06-12-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 245 ครั้ง
วิทยากรจากโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตากให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับ นักเรียนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11   >> | Last