ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิทเศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2561 ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 315 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2561 ดูภาพกิจกรรม..

ผู้ว่าราชการ จังหวัดตากเข้าตวรจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 167 ครั้ง
นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าตวรจเยี่ยมชม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และได้ให้นโยบายการสนับสนุนทางด้านการเกษตร และลงนาม MOU ร่วมกับนักศึกษานายฟ้าลั่น แซ่เฮ้อ นักศึกษาโครงการทวิศึกษา เพื่องานฟารม์และโครงการปลูกข้าวโพดเข้าแถวพืชผักต่าง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพจาก Hpa-an Goverment Technological High School -GTHS-ปีการศึกษา 2561 ( 15-05-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 240 ครั้ง
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับครูวิชาชีพจาก Hpa-an Goverment Technological High School -GTHS-ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ 9-20 พฤษภาคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 320 ครั้ง
กิจกรรม อกท พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยประธานอำนวยการนายวันชัย โตมี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในงานมีการส่งมอบงานคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทีมคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

.พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 445 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายวันชัย โตมี และคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษารุ่นน้อง จัดพิธีขบวนเดินผ่านซุ้มธง เขียว ขาว เหลือง และในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ( 16-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 433 ครั้ง
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ( 13-01-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 481 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีตาก ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

รางวัลเยาวชนดีเด่น ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 389 ครั้ง
นางสาวนิดา เศวตวัฒนากุล นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขา บัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี การศึกษา 2561 โดยรับโอวาทท่านนายกรัฐมนตรี และรับรางวัลจากท่านธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมศึกษา ดูงาน ( 04-10-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 317 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม OD และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด จันทบุรี และร่วมงานมุฑิตาจิต ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. หน่วยตาก ( 30-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 425 ครั้ง
กิจกรรมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อกท. หน่วยตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11   >> | Last