ภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับการประชุมติดตามนโยบายรัฐบาลครม สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสรุเชษฐ์ ( 18-09-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 280 ครั้ง
การประชุมติดตามนโยบายรัฐบาลครม สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ตวรจเยี่มชมนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ( 08-08-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 430 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตาก ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ หลง หลิน เกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมสามชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตรชาย ชนะเลิศเหรียญทองมวยไทยสากลสมัครเล่นหญิงรองชนะเลิศเหรียญเงิน และตะกร้อชาย เข้ารอบ8 ทีมสุดท้าย ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์ ( 18-07-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 423 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนการสอนแผนกพืชศาสตร์ โครงการฝึกอบรมความร่วมมือกับคูโบต้า ในเรื่องการเรียนการสอนการดำนาโดยการให้เครื่องดำนา และการดำนาในการใช้มืือดำนา ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ อบรม Smart Famer ( 13-07-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 342 ครั้ง
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตร ประเทศไทย 4.0 สู่การเป็น Smart Famer ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฏาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

คัดเลือกตัวแทน นักกีฬา อศจ. ตาก ( 11-07-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 276 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา อศจ. ตาก 5 ชนิดกีฬาดังนี้ กรีฑาชาย มวยไทยสมัครเล่นหญิง ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย และกีฬาเซปักตะกร้อชาย เพื่อเข้าร่วมกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดดุตรดิตถ์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติต ประจำปีการศึกษา 2561 ( 11-07-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 287 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 13-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 335 ครั้ง
คณะกรรมการ อกท. หน่วย ตาก จัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยตาก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีประธานอำนวยการ ผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และเปิดพิธีการประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ( 14-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 411 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี การศึกษา 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ อาคารกาญจนาภิเษก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรม ( 13-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 370 ครั้ง
กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ภาคเหนือ ปีการศึกษา2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ( 11-06-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 260 ครั้ง
คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าตวรจเยี่ยมชมแปลงผลิตทางด้านเกษตร อาทิเช่น แปลงข้าวโพดเข้าแถว แปลงฝักทองเข้าแถว สวนลำไยนอกฤดู และแปลงกะหล่ำปลีของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับและอธิบายในการปลูกพืชต่าง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11   >> | Last